ลูกน้อยน้ำหนักไม่ขึ้นมาจากสาเหตุอะไร

เด็กที่น้ำหนักน้อย น้ำหนักไม่ขึ้นเกิดจากหลายสาเหตุดังนี้ค่ะ

1. น้ำหนักแรกคลอดน้อย คลอดก่อนกำหนด

ถ้าน้ำหนักแรกคลอดน้อยตั้งแต่เกิด ก็ยากค่ะ ที่น้ำหนักจะมากขึ้นเท่ากับเด็กที่มีน้ำหนักตามเกณฑ์ คุณแม่อาจต้องเน้นให้ลูกกินนมบ่อยขึ้น และได้รับการดูแลที่เหมาะสมจริง ๆ น้ำหนักลูกถึงจะขึ้นเยอะ และเป็นไปตามเกณฑ์

2. โดนจำกัดด้วยมื้ออาหาร

เด็กที่กินนมแม่สามารถกินได้เรื่อย ๆ เลยนะคะ ไม่ต้องรอช่วงเวลา หรือแบ่งเวลากินเป็น 2-3 ชั่วโมง ถ้าตัวน้องกินไหวก็ป้อนไป และให้ดูดนมไปได้เรื่อย ๆ แล้วแต่ความสะดวกของคุณแม่เลยค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากให้ลูกกินนมแม่เสร็จ คุณแม่ก็ควรจับให้ลูกเรอทุกครั้งด้วยนะคะ

3. อาหารเสริมที่ลูกกิน

เด็กที่อายุ 6 เดือนไปแล้ว จะเริ่มกินอาหารเสริมได้แล้ว ซึ่งอาจทำให้อิ่มและกินนมแม่ได้น้อยลง และอาหารเสริมบางอย่างโภชนาการก็ไม่ครบ ทำให้เด็กตัวเล็ก

4. พันธุกรรม

ถ้าพ่อแม่ตัวเล็ก น้ำหนักน้อย ลูกก็น้อยตาม ตัวเล็กตาม หรือถ้าพ่อแม่ตัวใหญ่ ลูกก็อาจจะตัวเล็กไปตามญาติ ๆ ที่มีพันธุกรรมตัวเล็ก ๆ ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ค่ะ

อาหาร 5 หมู่ ในประเทศเราหาได้ไม่ยากจากทั้ง สัตว์ ผัก ผลไม้ และอื่น ๆ เพียงแต่คุณแม่ต้องเลือกทำและศึกษาวิธีการทำที่ถูกต้อง ลูกจะได้รับสารอาหารที่เหมาะสมตามวัย ในความเป็นจริงแล้วทุกโรงพยาบาลจะแจ้งคู่มือ หรือ แนะนำเรื่องการให้อาหารเด็กที่ถูกต้องตามโภชนาการไว้อยู่แล้ว เด็กวัยไหนต้องกินอะไร ต้องกินมากน้อยแค่ไหน คุณแม่ควรศึกษาไว้ได้เลยค่ะ เพราะเมื่อถึงวัยที่ลูกต้องกินอาหารเสริมนมจะกินได้น้อยลง และอาหารเสริมจะกลายมาเป็นอาหารหลักของลูกเพื่อทำให้ร่างกายของลูกแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะ